ชนิดของไม้และขนาด

บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการเก็บสต๊อกไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบในจำนวนมาก เพื่อเอาไว้สนับสนุนการผลิตพาเลทและบรรจุภัณฑ์ไม้แบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา และในขณะเดียวกัน วัตถุดิบไม้เหล่านี้ยังมีไว้เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ไม้แปรรูปแบบนี้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้สร้างโกดังเก็บไม้ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเก็บบรรจุไม้ในโกดังในปริมาณสูงถึง 64,000 ลูกบาร์ตเมตร (หรือ 1,600 คอนเทนเนอร์) ไม้ที่แปรรูปแล้วในขนาดต่างๆ จากไม้หลากหลายชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เรามีไว้ให้บริการตามความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง 


ชนิดของไม้และขนาด

 1. ไม้เบญจพรรณพื้นบ้านสามารถหาได้ทั่วไปในประเทศ (อัดน้ำยาอบแห้ง)
  • ไม้ยางพารา
  • ไม้เบญจพรรณทั่วไป เช่น ไม้มะม่วง ไม้ขนุน ไม้ทุเรียน ฯ
 2. ไม้เบญจพรรณเนื้อแข็งจากประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และลาว
 3. ไม้สนต่างประเทศ
  • ไม้ Radiata Pine นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ ชิลีและออสเตรเลีย ขนาด มาตรฐาน 35 × 90 mm., 45 × 90 mm., 45 × 145 mm., 40 × 100 mm., 50 × 100 mm., 100 × 100 mm., 100×150 mm., 100 × 200 mm. และขนาดความยาวไม่เกิน 6 เมตร
  • ไม้ Slash Pine นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียขนาด 35 × 70 mm., 35 × 90 mm., 45 × 90 mm., ความยาวไม่เกิน 6 เมตร
  • ไม้ D-Fur นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ขนาด 50 × 100 mm., ความยาวไม่เกิน 6 เมตร
  • ไม้ Spruce นำเข้าจากประเทศสวีเดนและแคนนาดาขนาด 38 × 89 mm., 38 × 140 mm., 38 × 190 mm., 38 × 235 mm.
  • ไม้ Alder , Birch นำเข้าจากประเทศลิทัวเนีย ขนาด 50 x 100 , 100 x 100  mm. 
 4. ไม้อัด Plywood, MDF, Hardboard, Particle Board and OSB 
       ขนาด 2,440 x 1,220 mm ความหนา ตั้งแต่ 4 mm., 6 mm., 10mm., 10 mm., 15 mm., 18 mm., 20 mm.,

 


Call center
089-1695805
089-1692805