ไม้อัดเกล็ดเรียงชิ้น (OSB) 

ไม้อัดเกล็ดเรียงชิ้น (OSB) 

เป็นไม้อัดประกอบอีกประเภทหนึ่ง ลักษณะจะเป็นแผ่นไม้แปรรูปประกอบด้วยชิ้นไม้เล็กๆ หลากหลายขนาด นำมาผสมกาวแล้วนำไปเรียงให้อยู่ในทิศทางเดียวกันในแต่ละชั้น แล้วอัดด้วยความร้อนและแรงดันสูง ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ


Call center
089-1695805
089-1692805