ลังไม้ (กล่องไม้)

ลังไม้

คือภาชนะชนิดหนึ่งที่ทำมาจากไม้ โดยปกติจะใช้สำหรับการห่อหุ้มสินค้าเพื่อการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้าเพื่อขนย้ายทั้งที่มีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก ลังไม้ชนิดพิเศษจะถูกออกแบบสำหรับสินค้าบางชนิดจำเพาะเจาะจง และอาจนำมาใช้ใหม่ได้อีก ลังไม้บางชนิดบางครั้งอาจเรียกขาน “กล่องไม้" ได้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีรูปทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกัน และลักษณะการใช้งานเหมือนกันคือ สำหรับบรรจุหีบห่อและปกป้องสินค้าในระหว่างการขนส่ง การกระจายสินค้าหรือการจัดเก็บ ลังไม้สำหรับสินค้าบางชนิดจะมีการออกแบบเฉพาะตัวเพื่อการปกป้องตัวสินค้าอย่างสมบูรณ์แบบ

เรามีสินค้าลังไม้หลากหลายรูปแบบและประเภทตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งตัวอย่างต่างๆท่านสามารถดูได้จากรูปภาพหรือแบบต่างๆ ที่ได้ลงไว้ในหน้านี้ นอกจากนี้ เรายังสามารถออกแบบลังไม้ร่วมกับลูกค้าตามขนาดและที่ลูกค้าต้องการ เพื่อที่เราจะได้ผลิตลังไม้ตามขนาดและรูปแบบที่จะสามารถช่วยปกป้องและรักษาสินค้าของท่าน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตัวสินค้ารอบด้าน ตลอดเวลาการขนย้าย

ลังไม้สามารถแยกออกได้เป็น 3 แบบ ดังนี้

  1. ลังไม้แบบโปร่ง

  2. ลังไม้แบบทึบโดยใช้ไม้อัด

  3. ลังไม้แบบทึบโดยใช้ไม้จริง


Call center
089-1695805
089-1692805