แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (ไม้ MDF)

แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (ไม้ MDF) 
คือแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (ไม้ MDF) เป็นผลิตภัณฑ์ไม้วิศวกรรมที่เกิดขึ้นโดยการนำเอาเส้นใยของไม้บางประเภท เช่น ไม้ยางพารา เป็นต้น ซึ่งเป็นเส้นใยของวัสดุ ลิกโนเซลลูโลส (Lignocelluloses Material) แล้วนำมาอัดรวมกันเป็นแผ่นโดยการใช้อุณหภูมิสและความดันสูง เพื่อให้เกิดการยึดเกาะระหว่างเส้นใยจนเป็นเนื้อเดียวกัน มันถูกสร้างขึ้นจากเส้นใยแยกออกจากกัน (ไม่เคลือบผิวไม้) แต่สามารถใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่คล้ายกัน แบบการประยุกต์ใช้ไม้อัด 


Call center
089-1695805
089-1692805