บริการรมควันสินค้าเพื่อการส่งออก

บริษัทฯ ได้การรับรองวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ตามข้อกำหนดIPPC (International Protection Convention) โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทั้งการรมควัน หรือ การอบด้วยความร้อนเพื่อให้ บรรจุภัณฑ์สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ตามมาตรฐานสากล และทางบริษัทฯ สามารถผลิต พาเลตไม้ และ ลังไม้ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียตามมาตรฐาน AQIS


Call center
089-1695805
089-1692805