ไม้อัด

ไม้อัด 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาแผ่นไม้บางๆชนิดต่างๆหรือชนิดเดียวกันรวมอัดติดเข้าด้วยกันโดยให้ไม้แต่ละแผ่นมีแนวเสี้ยนตั้งฉากกัน และใช้กาวเป็นตัวประสาน ความบางของไม้แต่ละแผ่นที่ใช้ทำไม้อัดมักจะมีขนาด 1 - 4 มิลลิเมตร  และจะถูกอบแห้งในเตาอบ แผ่นไม้อัดโดยปกติจะมีขนาด กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต และหนา 4, 6, 8, 10, 15 และ 20 มิลลิเมตร

 


Call center
089-1695805
089-1692805