การกำจัดศัตรูพืชด้วยความร้อน

การรับรองตามข้อกำหนดของ IPPC และ ISPM15

เครื่องหมาย IPPC แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานสากลตามกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมและคุ้มครองป่าไม้และพืชไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งอาจนำผลกระทบมาสู่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง
เครื่องหมาย ISPM15 คือส่วนหนึ่งของ IPPC ที่กำหนดมาตรฐานสุขอนามัยของพืชโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง ในการแพร่กระจายของแมลงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

บริษัทฯ ได้การรับรองวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ตามข้อกำหนดของ IPPC (International Protection Convention) โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งประเภทการรมควัน และ การอบด้วยความร้อนเพื่อให้ บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ตามมาตรฐานสากล และทางบริษัทฯ สามารถผลิต พาเลทไม้ และ ลังไม้เพื่อส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียได้ตามมาตรฐาน AQIS

ใบสำคัญดังต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่าเราคือผู้ผลิตพาเลทไม้และบรรจุภัณฑ์ไม้ที่มีมาตรฐานซึ่งได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของ IPPC

 

1. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนดของ IPPC

Certificate              Pornthep Intergroup Company Limited

Scope                    Methyl Bromide (MB)

Certificate Number  TH-0015
 

2. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนดของ IPPC

Certificate              Pornthep Intergroup Company Limited

Scope                    Heat Treatment (HT)

Certificate Number  TH-0210


Call center
089-1695805
089-1692805