พาเลตไม้

พาเลทไม้

คือแท่นสำหรับวางรองรับสินค้าในภาคอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ เพื่อรองรับสินค้าให้มีเสถียรภาพ เพื่อให้รถ Forklift หรือ เครน ทำการยกและขนย้ายได้อย่างสะดวกสะดวกและปลอดภัย พาเลทไม้ยังสามารถใช้เป็นฐานล่างของการจัดเก็บหรือขนย้ายสัมภาระและสินค้าที่ทำให้การจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งส่วนมาก มักจะถูงวางอยู่บนพาเลทและถูกตรึงให้มั่นคงด้วยที่รัดหรือที่ยึดห่อแล้วแต่กรณีเพื่อขนส่งต่อไป พาเลทไม้มีส่วนอย่างมากที่ทำให้การจัดเก็บหรือการขนส่งสินค้าไปเป็นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดการสูญเสียของสินค้า ด้วยเหตุนี้เองพาเลทไม้จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกประเทศทั่วทุกมุมโลก

พาเลทไม้มีหลากหลายรูปแบบและขนาด ขึ้นอยู่กับสินค้าที่จะถูกวางบนพาเลทและประเภทการใช้งานของลูกค้า นอกจากแบบมาตรฐานที่ใช้งานทั่วไปแล้ว เรายังสามารถออกแบบพาเลทให้ได้ตามขนาดและความต้องการใช้งาน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ พาเลทไม้ที่รองรับสินค้าจะต้องได้รับการรับรองว่า ไม้ที่ใช้ทำพาเลทปลอดจากมอดแมลงด้วยการ รมควัน และหรือ การอบด้วยความร้อน เพื่อปฎิบัติตามมาตรการของกฎบัตรระหว่างประเทศ ปกติพาเลทไม้ของเราจะได้รับการอบด้วยความร้อนทุกชิ้น และเพื่อการนี้ เราได้รับใบรับรองและให้ใช้ตรามาตรฐาน IPPC จากกรมวิชาการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของเรา จึงมั่นใจได้ว่าพาเลทไม้ของเรานั้นปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานแน่นอน

พาเลทไม้สามารถแยกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

  1. พาเลทแบบคาน

  2. พาเลทแบบลูกเต๋า