ปาร์ติเกิลบอร์ด (particleboard) หรือ ชิปบอร์ด (chipboard)

ปาร์ติเกิลบอร์ด (particleboard) หรือ ชิปบอร์ด (chipboard) 
เป็นไม้วิศวกรรมประเภทหนึ่ง สร้างมาจากเศษชิ้นไม้ หรือแม้แต่ขี้เลื่อย มาประสานกันโดยเรซินสังเคราะห์ หรือสารเคมีและนำมาทำการบดอัดด้วยความดันสูง ปาร์ติเกิลบอร์ด ถือได้ว่าเป็นไฟเบอร์บอร์ดชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเอ็มดีเอฟ และฮาร์ดบอร์ด แต่ปาร์ติเกิลบอร์ดมีส่วนประกอบจากชิ้นไม้ที่ใหญ่กว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับไม้จริงและไม้อัด จะมีความหนาแน่นมากกว่า และเนื้อไม้จะมีลักษณะเดียวกันทั้งชิ้น แต่ความแข็งแรงของปาร์ติเกิลบอร์ดอาจจะน้อยกว่า การใช้งานจะนิยมนำวีเนียร์มารีดติดเป็นผิวหน้าเพื่อแสดงลายไม้ และความสวยงาม


Call center
089-1695805
089-1692805