ฮาร์ดบอร์ด (Hard board) บางครั้งเรียกกันว่า กระดาษอัด, แผ่นใยไม้อัดแข็ง

ฮาร์ดบอร์ด (Hard board) บางครั้งเรียกกันว่า กระดาษอัด, แผ่นใยไม้อัดแข็ง

ฮาร์ดบอร์ด (hardboard) หรือแผ่นใยไม้อัดแข็ง เป็นไม้วิศวกรรมประเภทหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับไม้เอ็มดีเอฟ (MDF) แต่มีความหนาแน่นและความแข็งแรงสูงกว่า โดยผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยน้ำแล้วอัดด้วยความร้อนและแรงดันสูง โดยไม่ใช้กาวเป็นตัวประสานปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ (บางยี่ห้ออาจใช้กาวเป็นตัวประสานก็ได้ แต่จะมีสารฟอร์มัลดีไฮด์ ) ซึ่งแตกต่างจากไม้อัดและปาร์ติเกิลบอร์ดที่ผลิตจากไม้หลายชนิดหรือชนิดเดียวกัน ผ่านกระบวนการปอก ฝาน และอัดโดยใช้กาวเป็นตัวประสาน

ขนาดของแผ่น ฮาร์ดบอร์ด

ขนาดมาตรฐานของ ฮาร์ดบอร์ด คือ ขนาด 2,440 x 1,220 มิลลิเมตร ด้วยความหนาขนาด 2 ถึง 6 มิลลิเมตร


Call center
089-1695805
089-1692805