ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูป

เป็นไม้ชนิดที่มีการตัดแต่งเป็นชิ้นๆ ตามขนาดต่างๆ ที่ต้องการ ไม้มีหลายชนิด โดยแบ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง และไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ยางพารา เป็นต้น โดยนิยามแล้ว ไม้ จะหมายถึงเนื้อเยื่อไซเล็มชั้นที่สองของต้นไม้ แต่ในความเข้าใจ ไม้ยังหมายรวมไปถึงวัสดุใดๆ ที่มีส่วนประกอบบางส่วนที่ทำมาจากไม้ด้วย เช่น ไม้อัด, chipboard, hardboard, แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) , oriented strand board (OSB) เป็นต้น 
บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีการเก็บวัตถุดิบไม้หมุนเวียนอยู้ในคลังสินค้าของบริษัทในปริมาณที่สูง โดยประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร เรามีไม้หลายชนิดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนทั้งจากภายในประเทศและที่นำเข้ามาจากหลายประเทศ เช่น ประเทศแคนนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สวีเดน เบลเยียม ชิลี ลิทัวเนีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และลาว เป็นต้น เพื่อจำหน่ายและใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการผลิตพาเลตไม้ และบรรจุภัณฑ์ไม้ในโรงผลิตของเรา ไม้เหล่านี้ได้ผ่านการอัดน้ำยา และ/หรือ อบแห้ง เพื่อป้องกันมอด แมลง และป้องกันเชื้อรา จึงทำให้เรามีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่า จะสามารถจัดส่งไม้แปรรูปที่มีคุณภาพได้เพียงพอตามความต้องการของลูกค้า
ชนิดของไม้และขนาดสามารถดูรายละเอียดได้ในหน้า วัตถุดิบ


Call center
089-1695805
089-1692805